Școala Gimnazială nr. 183 Contact
 • Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

 • În cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS),

  școala noastră implementează proiectul cu titlul

  "Reducerea abandonului școlar în cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 183".

  Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

  Titlul proiectului: Reducerea abandonului școlar în cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 183

  Beneficiar: Școala Gimnazială nr. 183

  Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-2722

  Contract de finanțare nr. 26871/9 /26.09.2022

  Obiectivele proiectului

  • Diminuarea anuală a ratei abandonului școlar și a ratei de absenteism pentru elevii aflați în acest risc.
  • Menținerea în mediul școlar a elevilor care se află în punctul de abandon
  • Susținerea procesului de pregătire a elevilor pentru participarea la Evaluarea Națională
  • Imbunătățirea rezultatelor la învățătură a elevilor incluși în grupul țintă și implicit creșterea ratei absolvirii prin organizarea de activități școlare conexe ariei curriculare
  • Abilitarea a 17 cadre didactice prin cursuri de formare profesională specifice digitalizării, în vederea creșterii calității actului de predare și a rezultatelor școlare ale elevilor pe parcursul perioadei de implementare a proiectului

  Beneficiarii proiectului, Grupul țintă

  Un număr mediu anual de 146 elevi din ciclul gimnazial, din care:

  • 10 elevi cu prezență scăzută la școală
  • 48 elevi cu rezultate scăzute la învățătură
  • 24 elevi care au repetat cel puțin un an sau doi ani școlari

  Un număr de 17 profesori care lucrează direct cu elevii din grupurile țintă prezentate mai sus.

  Rezultate așteptate

  • Scăderea ratei de abandon școlar la elevii din școala noastră aflați in acest risc
  • Creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial din grupul ținta la evaluarea națională, până la 99% in anul scolar 2024-2025.
  • Imbunătățirea rezultatelor obținute de elevii grupului țintă din școala noastră în cadrul evaluărilor naționale
  • Reducerea numărului de absențe ale elevilor din grupul țintă
  • Creșterea numărului de elevi care au desfășurat activități remediale
  • Cel puțin 2 clase vor fi dotate cu echipamente digitale
  • Cadrele didactice vor beneficia de formare profesională pentru îmbunătățirea proceselor de predare-învățare-evaluare
  • Imbogățirea cunoștintelor de cultură generală, creșterea motivației elevilor pentru educație și pentru frecventarea școlii
  • Creșterea ratei de tranziție a elevilor din grupul țintă de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior
 • "Reducerea abandonului școlar în cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 183"... in imagini

Proiecte și programe la nivel național

În perioada 22-26 aprilie 2024, Școala Gimnazială Nr. 183 implementează Programul „Școala altfel”

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor.

Activitățile programului național „Școala altfel” sunt proiectate și derulate în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor non-guvernamentale locale

Proiecte și programe locale